تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

تمبرهای مالیه ثبت اسناد. کاغذ نازک فیلیگران 5 .پهلوی دوم

پست شماره 500
8:6قبل از ظهر , دوشنبه 20 مرداد 1399

 

ثبت (1).jpg (500×356)

1667- تمبرمالیه 1 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

 


ثبت (2).jpg (500×311)

1666-  تمبرمالیه 2 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  :فروخته شد

 


ثبت (3).jpg (500×319)

1665- تمبرمالیه5 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

 


ثبت (4).jpg (500×339)

1664-  تمبرمالیه 10 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

 


ثبت (5).jpg (500×351)

1663-  تمبرمالیه 20 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

 


ثبت (6).jpg (500×342)

1662-  تمبرمالیه 50 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

 


ثبت (7).jpg (500×332)

1661- تمبرمالیه 100 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

 


ثبت (8).jpg (500×309)

1660 - تمبرمالیه 500 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

 


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبر مالیه ثبت احوال فیلیگران 5

پست شماره 499
4:13بعد از ظهر , سه شنبه 14 مرداد 1399

 

احوال (3).jpg (500×292)

1659 - تمبرمالیه 5 ریال ثبت احوال . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

 

 

احوال (4).jpg (500×297)

1658 - تمبرمالیه 100ریال ثبت احوال . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : 100 ت 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرمالیه متفرقه بافیلیگران 3

پست شماره 498
3:22بعد از ظهر , سه شنبه 14 مرداد 1399

 

احوال (1).jpg (500×282)

1657 - تمبرمالیه 2 ریال متفرقه .فیلیگران 3 (دولت شاهنشاهی ایران)

قیمت بلوک 4 تایی 50 ت

 

 

احوال (2).jpg (500×305)

1656 - تمبرمالیه 3 ریال متفرقه .فیلیگران 3 (دولت شاهنشاهی ایران)

قیمت بلوک 4 تایی 50 ت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

سری پست هوایی رضا شاه پهلوی

پست شماره 437
8:18قبل از ظهر , سه شنبه 05 شهريور 1398

 

رضاخان (1).jpg (350×217)رضاخان (2).jpg (350×192)

1486 - سری کامل تمبر پست هوایی رضاشاه پهلوی باچسب وبدون

 شارنیه. قیمت : 2ملیون ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبردهمین سالگردسلطنت رضاشاه پهلوی

پست شماره 436
8:10قبل از ظهر , سه شنبه 05 شهريور 1398

 

 

رضاخان (3).jpg (350×320)

1485 - سری کامل تمبر دهمین سال سلطنت رضا شاه پهلوی

بدون شارنیه وبا چسب. قیمت : 1ملیون ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای مختلف دوران پهلوی دوم ( زیرقیمت کاتالوک 96 )

پست شماره 316
7:51قبل از ظهر , یکشنبه 27 فروردين 1396

 

جشن (1).jpg (400×267)

1242- تمبربدون دندانه بازیهای اسیایی تهران 1353قیمت:فروخته شد


جشن (2).jpg (396×308)

1241- بلوک تمبرالمپیک مونترال 1355قیمت:فروخته شد


جشن (3).jpg (400×294)

1240- بلوک تمبرجشنواره جهانی فیلم تهران1351قیمت: 30 ت

 


جشن (4).jpg (388×330)

1239- بلوک تمبرایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی

سال1348 قیمت : 15 ت

 


جشن (5).jpg (400×253)

1238- بلوک تمبرسالروزکشوراردن هاشمی1350 قیمت: 20 ت

 


جشن (6).jpg (400×320)

1237- بلوک تمبرانجمن ملی اولیاومربیان1348قیمت: 15 ت

 


جشن (7).jpg (400×279)

1236- بلوک تمبرنمایشگاه اوساکا1349 قیمت: 40 ت

 


جشن (8).jpg (295×394)

1235- بلوک تمبرجشن هنر شیراز1350 قیمت: فروخته شد 

 

 


جشن (9).jpg (223×411)

1234- بلوک تمبرجام ولیعهد1352قیمت:فروخته شد


جشن (10).jpg (219×409)

1233- بلوک تمبرجشن فرهنگ وهنر1348قیمت: فروخته شد


1232- هفت بلوک مختلف قیمت : 30 ت

 


جشن (12).jpg (400×257)

1231- سه تمبرتک جشن فرهنگ وهنر قیمت :فروخته شد


جشن (13).jpg (400×186)

1230- سه جفتی سری سوم جاری محمدرضاشاه قیمت :18ت فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرهای یادگاری پهلوی دوم

پست شماره 196
8:29قبل از ظهر , دوشنبه 23 آذر 1394

 

ونیز (1).jpg (400×237)

754- بلوک روز ژاندارمری 1354 قیمت : 10هزارتومان

 

ونیز (2).jpg (250×467)

753- بلوک جشن فرهنگ وهنر 1348 قیمت : 15هزارتومان

 

ونیز (3).jpg (400×302)

752- بلوک انجمن حمل ونقل هوایی (یاتا)1349قیمت: فروخته شد

 

ونیز (4).jpg (300×482)

751- بلوک حفاظت شهر ونیز ایتالیا1353قیمت: 40هزارتومان

 

ونیز (5).jpg (400×504)

750- بلوک کنگره بین المللی معماری1349 قیمت:فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک یادگاری تمبرهای زیبای پهلوی دوم

پست شماره 193
7:11بعد از ظهر , چهارشنبه 18 آذر 1394

 

کبیر (1).jpg (350×490)ف

743- یادبودسالروزسوم اسفند (1349) قیمت : فروخته شد

 

کبیر (2).jpg (350×480)

742- یادبودانقلاب سفید (1350) قیمت : فروخته شد

 

کبیر (3).jpg (400×259)

741- یادبوددهمین سالگردحفاری دریایی ایران

وایتالیا (1348) قیمت :فروخته شد

 

کبیر (4).jpg (400×261)

740- یادبود انقلاب سفید (1348) قیمت: 40هزارتومان

 

کبیر5.jpg (400×180)

739- یادبودپنجاهمین سال سلطنت (1355 )قیمت:فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.